AKRYLMÅLNINGAR - ABSTRAKT OCH LANDSKAP

 

Här har vi målningar med akrylfärg, där naturen har en stor roll. Här har vi också abstrakta målningar. Vissa tavlor är lite av bägge delarna.

Ryttaren i elden

Ryttaren i elden

Ryttaren i elden

Glasklart

Glasklart

Glasklart

Droppen som urholkar stenen

Droppen som urholkar stenen

Droppen som urholkar stenen

Bottenlös

Bottenlös

Bottenlös

Urkraft

Höstglöd

Under ytan

Ingen titel, akryl abstrakt

Det gyllene landet

Skuggspel

Skuggspel

Gryningsljus

Gryningsljus

Bortom dagen

Bortom dagen

Ovisshet

Ovisshet

Horisont

Horisont

Gryning

Gryning

Diptyk

Diptyk

Dimridå

Dimridå

Den smala vägen

Den smala vägen

Öar av glas

Öar av glas

Öar av glas

Stäng meny