MÄNNISKAN OCH DET MÄNSKLIGA

Här är en samling människor i olika sammanhang. Mänskliga relationer, till andra eller till sig själv.Alla är målade med akrylfärg.  

Gallery not found.