Blyertsteckningar - porträtt

 

MÄNNISKAN OCH DET MÄNSKLIGA

Här är en samling människor i olika sammanhang. Mänskliga relationer, till andra eller till sig själv.
Alla är tecknade med blyerts.
 

Blyertsteckning_porträtt 3

Blyertsteckning porträtt 3

Blyertsteckning_porträtt 4

Blyertsteckning porträtt 4

Blyertsteckning porträtt barn

Blyertsteckning_porträtt_13

Blyertsteckning porträtt 13

Blyertsteckning porträtt barn

Blyertsteckning_porträtt_12

Blyertsteckning porträtt 12

Blyertsteckning porträtt barn

Blyertsteckning_porträtt_11

Blyertsteckning porträtt 11

Blyertsteckning porträtt barn

Blyertsteckning_porträtt_10

Blyertsteckning porträtt 10

Blyertsteckning porträtt 9

Blyertsteckning_porträtt_9

Blyertsteckning_porträtt_8

Blyertsteckning porträtt 8

Blyertsteckning_porträtt_7

Blyertsteckning porträtt 7

Blyertsteckning_porträtt 6

Blyertsteckning porträtt 6

Blyertsteckning_porträtt 5

Blyertsteckning porträtt 5

Blyertsteckning_porträtt 2

Blyertsteckning porträtt 2

Blyertsteckning_porträtt 1

Blyertsteckning porträtt 1

Stäng meny